Příprava dokumentu

Pro publikování pomocí redakčního systému aplikace Alff můžete připravit dokument na svém počítači.

Doporučení 1

 • Seznamte se s významem sémantický web.
 • Naučte se používat webový redakční editor a využívejte jeho nástroje, používejte desktopové editory jen když je to nezbytné.

 

ilustrace
Uživatelé poveření úpravou dokumentů (článků) by měli mít základní povědomí o zásadách při tvorbě a editaci elektronických textů. Textový editor není psací stroj a základní výhodou počítačových dat je jejich opakovaná využitelnost. K tomu je zapotřebí mít na paměti, že data jsou opakovaně využitelná jen pokud jsou uložena bez formátovacího balastu. Všechny soudobé nástroje to umí.


Vždy je nejlepší dokument připravit pomocí obyčejného textového editoru a formátovací úpravy dokončit až přímo v editoru redakčního systému.
Pro dokumenty připravované pomocí nástrojů kancelářských balíků platí tyto zásady:

 1. Používejte pouze základní písma - je zbytečné vybírat písmo které sice na obrazovce vašeho počítače vypadá efektně, ale na jiných počítačích není nainstalováno a tudíž jej prohlížeč nemůže zobrazit.
 2. Používejte správně nadpisy - prvním nadpisem by měl být nadpis 1. úrovně, následovat by měl nadpis první, nebo druhé úrovně - nepoužívejte styly nadpisů pro úpravu vzhledu - nadpisy totiž slouží pro čtenářovu orientaci v dokumentu.
 3. Vyhýbejte se složitějšímu formátování - na webu je téměř nepoužitelné
 4. Nepoužívejte podtržení - to je vždy považováno za odkaz a čtenáře může zmást podtržený text, který odkazem není
 5. Pro přípravu tabulek používejte raději tabulkový procesor, např. MS Excel, držte tabulková data odděleně od textů zásadně nevytvářejte tabulky pomocí tabulátorů (nebo nedejbože pomocí mezerníku)- prohlížeč tabulátor ignoruje a mezeru zobrazí vždy jen jednu

 

Časté chyby

ilustrace
Při vložení textu z dokumentu MS Word, nebo OOWriter se před textem objeví podivné znaky. Proč a co znamenají?

Novější verze textových editorů při kopírování textu vkládají do schránky před text komentáře nebo metainformace. Pokud je vložíte do editoru v aplikaci Alff- ten při ukládání překonvertuje značky které neumí zpracovat. Tato nepříjemnost lze lehce obejít - vyberte nepotřebný balast (označte myší) a smažte jej klávesou DEL.

Šířka prvků

Textové editory mají v běžném režimu tendenci určovat šířku prvků (např. tabulek, buňek...) vzhledem k šířce tiskového média (A4). Takto nastavená šířka se může dostat do webového dokumentu a může mít smrtící účinky.

Příliš mnoho tučného

Redaktor se snaží používat tučné písmo, aby čtenáři vnutil co je důležité a co nikoli a při tom se dopustí neomluvitelné chyby - označí toho příliš mnoho za důležité. Tím se text stává nepřehledný.

Kapitálky

Text psaný VELKÝMI PÍSMENY SE STÁVÁ NEČITELNÝ - ČTENÁŘ JE ZVYKLÝ VNÍMAT VELKÁ PÍSMENA V OBVYKLÉM JAZYKOVÉM ÚZU (PRAVIDLA PRAVOPISU). Pro čtenáře tedy velká písmena znamenají určitá "návěští" pomocí kterých se jeho oči v textu orientují. Lidé zvyklí číst jsou na to dosti citliví a texty prošpikované velkými písmeny čtou s nechutí.
Chcete-li mermomocí používat velká písmena - použijte styl font-variant a jeho hodnotu small-caps. Nejen že to vypadá lépe, ale hlavně je to čitelnější.

Všechny barvy spektra

 • modrá
 • červená
 • zelená
 • žlutá
 • ...


Webový designer pracuje s vlastnostmi textu tak, aby byl text snadno čitelný a aby harmonoval s celkovým grafickým pojetím stránek. Jednou z těchto vlastností je i barva textu. Musíte-li používat barevné písmo, pokuste se držet obecného přístupu:

 • v běžném textu nepoužívejte více než dvě barvy kromě té základní (použité ve stylopisu jako barva písma). Více barev můžete použít u většího písma a krátkých textů, např. u položek seznamu
 • barvy mají svou symboliku (jako u dopravního značení) - červená upozorňuje, žlutá na černé je výstraha...
 • monitory mají různou svítivost a různý kontrast - někteří uživatelé si žlutý text na bílém pozadí vůbec nepřečtou
 • mějte na paměti, aby barvy textu byly v souladu s barevným designem vašeho webu

Doporučení 2

Návštěvníci www jsou zvyklí létat ze stránky na stránku a chtějí mít informace co nejvíc zhuštěné. Obvykle nepublikujeme beletrii, ale nějaké informace. Proto buďte struční.

ilustrace
 • tvořte krátké věty
 • používejte seznamy, jsou přehledné
 • používejte doplňkovou a symbolovou grafiku - slouží jako orientační body a činí text přehledným
 • nebojte se nadpisů

Související články

jak přidat dokument

klíčová slova:dokumenty , archiv , texty , user

Nový dokument v redakčním systému Alff přídáme tak, že klikneme na složku v adresářovém stromu sekundárním tlačítkem...

více informací...

Nový kontext

klíčová slova:kontexty

Nový textový obsah dokumentů (článků) nebo nový textový popis jiných informačních objektů (obrázků, služeb. katalogových položek) vytvoříme...

více informací...

tabulky a tabulkové procesory

klíčová slova:advanced , tabulky , texty

občas potřebujeme publikovat na www nějaká tabulková data. Pro jejich zpracování obvykle použijeme tabulkový procesor, jsme však občas nemile překvapeni

více informací...InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice