Vztah

Prvek vztah je velmi významným prvkem z hlediska udržování kontinuity informací a jejich celistvosti. Metainformace Vztah  usnadňuje orientaci v návaznosti techníckých a právních předpisů, podporuje sledování vývoje  projektů a projektové dokumentace. Bez nadsázky se dá říci, že pomocí tohoto prvku je možné vytvářet velmi ucelené a přehledné kolekce zdrojů různé povahy a formátu.

Jméno:Vztah
Identifikátor:Relation
Definice:Odkaz na příbuzný zdroj.
Komentář:Doporučuje se odkazovat zdroj znakovým řetězcem nebo číslem odpovídajícím některému z formálních identifikačních systémů.

Kvalifikátory prvku Vztah:

   

Je verzí

                       
Jméno:isVersionOf
Návěští:Je verzí
Definice:Popisovaný zdroj je verzí, edicí nebo adaptací odkazovaného zdroje. Změna verze označuje spíše důležité změny v obsahu než jen změny ve formátu.
  

Má verzi

                       
Jméno:hasVersion
Návěští:Má verzi
Definice:Popisovaný zdroj má verzi, edici nebo adaptaci a to, jmenovitě, odkazovaný zdroj.
   

Je nahrazen

                       
Jméno:isReplacedBy
Návěští:Je nahrazen
Definice:Popisovaný zdroj je nahrazen, nebo vyměněn odkazovaným zdrojem.
   

Nahrazuje

                       
Jméno:replaces
Návěští:Nahrazuje
Definice:Popisovaný zdroj nahrazuje, nebo vyměňuje odkazovaný zdroj.
   

Je požadovaný

                       
Jméno:isRequiredBy
Návěští:Je požadovaný
Definice:Popisovaný zdroj je žádaný odkazovaným zdrojem a to buď fyzicky nebo logicky
   

Požaduje

                       
Jméno:requires
Návěští:Požaduje
Definice:Popisovaný zdroj požaduje odkazovaný zdroj na podporu své funkčnosti, dodání, nebo pro zachování souvislosti obsahu.
   

Je částí

                       
Jméno:isPartOf
Návěští:Je částí
Definice:Popisovaný zdroj je fyzickou nebo logickou částí odkazovaného zdroje.
   

Obsahuje část

                       
Jméno:hasPart
Návěští:Obsahuje část
Definice:Popisovaný zdroj obsahuje odkazovaný zdroj a to fyzicky, nebo logicky.
   

Je odkazovaný

                       
Jméno:isReferencedBy
Návěští:Je odkazovaný
Definice:Popisovaný zdroj je odkazovaný, citovaný, nebo jakkoliv zmiňovaný odkazovaným zdrojem.
   

Odkazuje

                       
Jméno:references
Návěští:Odkazuje
Definice:Popisovaný zdroj odkazuje, cituje, nebo jakkoliv zmiňuje odkazovaný zdroj.
   

Je formátem

                       
Jméno:isFormatOf
Návěští:Je formátem
Definice:Popisovaný zdroj má stejný intelektuální obsah jako odkazovaný zdroj, prezentovaný pouze v jiném formátu.
   

Má formát

                       
Jméno:hasFormat
Návěští:Má formát
Definice:Popisovanému zdroji předcházel odkazovaný zdroj, který má v podstatě stejný intelektuální obsah prezentovaný v jiném formátu.
   

Kvalifikátory hodnoty prvku Vztah:

   

URI

                               
Jméno:URI
Návěští:URI
Definice:Jednoznačný identifikátor zdroje URI
Viz též:http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

Další kvalifikátory hodnoty prvku Vztah v aplikaci Alff

Internal ID

Jméno:internalId
Návěští:Interní ID
Definice:Jednoznačný identifikátor zdroje evidovaného v redakčním systému
Komentář:Hodnota je spojena s kvalifikátorem prvku odkazuje pro vytvoření relací mezi dokumenty a generování přehledu o  těchto relacích.

Image ID

Jméno:ImageId
Návěští:Id obrázku
Definice:Jednoznačný identifikátor obrázku evidovaného v redakčním systému

Text

Jméno:TextName
Návěští:text
Definice:Znakový řetězec označující zdroje které nelze jednoznačně identifikovat, nebo to není přímo účelem metainformace
Komentář:Podstata využití této hodnoty spočívá ve vytváření nepřímých vztahů (vztah je vytvořen existencí stejné metainformace u různých popisovaných zdrojů), respektive může jít o náhradu či simulaci přirozené kolekce informací, jejíž zdroj nelze jednoznačně identifikovat.)

ID dokumentu

Jméno:DOCID
Návěští:ID dokumentu
Definice:ID odkazující na dokument v aplikaci Alff
Komentář:Zpracování závisí na cíli propojení. Odkazující zdroj může popisovat službu, obrázek, společnost, projekt, úkol, nebo jiný dokument.

ID služby

Jméno:SERVID
Návěští:ID služby
Definice:ID odkazující na službu v aplikaci Alff
Komentář:Z hodnoty je vytvořen odkaz na službu.

ID projektu

Jméno:PROJID
Návěští:ID projektu
Definice:ID odkazující na projekt v aplikaci Alff
Komentář:Z hodnoty je vytvořen odkaz na projekt(*)

ID úkolu

Jméno:TASKID
Návěští:ID úkolu
Definice:ID odkazující na úkol v aplikaci Alff
Komentář:Z hodnoty je vytvořen odkaz na úkol.(*)

ID společnosti

Jméno:COMPID
Návěští:ID společnosti
Definice:ID odkazující na společnost evidovanou v aplikaci Alff
Komentář:Z hodnoty je vytvořen odkaz na společnost.(*)


ID kontaktu

Jméno:KONTID
Návěští:ID kontaktu
Definice:ID odkazující na kontakt v tabulce Kontakty aplikace Alff
Komentář:Z ID kontaktu je vytvořen odkaz na kontakt(*)

ID obrázku

Jméno:IMGID
Návěští:ID dokumentu
Definice:ID odkazující na obrázek v galerii Alff
Komentář:ID obrázku je použito pro vytvoření náhledu a jeho umístění do určné sekce dokumentu. Umístění se liší dle konfigurace výstupních šablon.

Vázaný kontakt

Jméno:KONTVAZ
Návěští:vázaný kontakt
Definice:hodnota je telefonní číslo, popis odkazu obsahuje popis telefonního čísla(jméno kontaktu)
Komentář:Tato metainformace má praktické uplatnění pouze u adresářových wap služeb aplikace Alff a její využití je zamýšleno především do budoucna.(*)
Kvalifikátory označené (*) nejsou použity pro zpracování v prezentačních modulech, jsou používány pouze uvnitř aplikace Alff

InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice