Vyhledávání

Při čtení předchozího článku vás již jistě napadlo, že zadáním vyhledávacího řetězce Werich získáme smysluplný výsledek vyhledávání, zatímco omezení výpisu na MC či VC by nám vyhledávání moc neusnadnilo.
Metainformace DC obsahují jeden zajímavý prvek, který je pro vyhledávání jako stvořený. Je to prvek Popis, který má ve specifikaci DC dva kvalifikátory - Obsah - tabulku obsahu, nebo Abstrakt - výtah obsahu zdroje. Oba kvalifikátory poslouží pro vyhledávání stejně dobře.
Připomeňme si na tomto místě, že zdroj může mít k sobě přidruženo více metainformací typu popis, takže není problém připojit např. jeden s kvalifikátorem Obsah a druhý s kvalifikátorem Abstrakt. V tabulce Obsah mohou být nadpisy článku či kapitol, v tabulce Abstrakt se mohou objevit důležitá (klíčová slova), resp. slovní spojení výstižně popisující obsah dokumentu.
Je zřejmé, že vyhledávání slov v tabulce DC je výhodné omezit pouze na některé prvky, jmenovitě na prvky Tvůrce, Přispěvatel, Název a Popis.
Další metody pro vyhledávání lze aplikovat na prvky, jejichž hodnota je datum, popřípadě nějaké prostorové (geografické informace).
Již jsme dříve naznačili možnost využití kalendářního data, metainformace může být vyhledána, jesliže zadanému kritériu přímo odpovídá, pohybuje se v nějakém intervalu, nebo je menší či větší. Díky tomu, že datum je v uloženo v databázi ne jako datum, ale jako prostý text, je nezbytné aby bylo uloženo ve tvaru YYYY-MM-DD , takto je totiž možné datum správně porovnat i v textovém tvaru.
Geografické informace nám pomohou omezit výběr dle lokality na základě kódu země (ISO3166), TGN slovníku, DCMI pole (obdelník ohraničen souřadnicemi), nebo DCMI bod - souřadnice.
S praktickým využitím prvku pokrytí se setkáváme málo, ale přece. V on-line katalozích je dle kódu země modifikována nabídka položek, s geografickými součadnicemi pracuje např. server mapy.tiscali.cz. Zajímavé využití souřadnic uvidíme také na divoch.net.

InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice